Home

Croeso i’r wefan Cymdeithas Hanes Cydweli!

Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd, fel arfer ar y 4ydd dydd Iau o bob mis. Rydyn yn cwrdd ar hyn o bryd yn Canolfan John Burns, Ty Parc, Cydweli, SA17 5AB.

Cyflwyniadau yn dechrau ar 6:00 pm, ond bydd drysau yn cael eu hagor am 5.30pm. Bydd lluniaethayu ar gael am ddim.

Aelodaeth

I ymuno â’r gymdeithas, aelodaeth blynyddol yw £ 10. I wneud cais, cysylltwch â ni drwy’r dudalen ‘Cysylltu’.

Hefyd, gallwch chi dilyn ni ar Facebook , ac ar Twitter (@kidwellyHistSoc)

Capel Sul, Bridge St., Kidwelly
Welcome to the website of the Kidwelly Local History Society!

We meet regularly, normally on the 4th Thursday of each month. Our venue is now the John Burns Centre, Parc House, Kidwelly, SA17 5AB.

Doors open at 5.30pm for the meetings with a talk beginning at 6.00pm with free refreshments are available.

Membership

To join the society, annual membership is £10 (due in January). To apply, please contact us via the Contact page.

We can be followed on Facebook , and on Twitter (@kidwellyHistSoc)